Contact us 02

Contact us 02

Lise

Teknoloji Koleji Anadolu Lisesi, Anadolu liseleri statüsünde 4 yıl eğitim veren bir kurumdur. Ortaokul eğitimini tamamlamış öğrenciler, Teknoloji Koleji Anadolu Lisesinde özgün, kendine güvenen, kendini ifade edebilen, çevresine duyarlı, soran ve sorgulayan, donanımlı, bir üst eğitim kurumuna ve hayata hazır bireyler olarak yetişirler. Okulumuzun eğitim ve öğretim müfredatı deneysel ve proje tabanlı çalışmalarla desteklenir. Dersler akıllı tahta, laboratuvar ve güncel kaynaklardan yararlanılarak işlenir. Teknoloji Koleji Anadolu Lisesinde öğrencilere istek ve yetenekleri doğrultusunda akademik ağırlıklı bir eğitim verilir. Öğrencilerin kendilerini geliştirip yeteneklerine uygun alanlara yönelmeleri, doğru meslek ve üniversite seçimi için uzmanlar eşliğinde yoğun rehberlik çalışmaları yapılır. Teknoloji Koleji Anadolu Lisesi hazırlık sınıflarında yoğun bir İngilizce programı izlenir. Öğrencilerin günlük yaşantılarında İngilizceyi aktif bir biçimde kullanabilmeleri, gelecekte, akademik ve iş hayatında başarılı olabilmeleri için gerekli altyapı kazandırılır. Temel dil becerilerinin etkin olarak kullanılmasını hedefleyen programda, ikinci yabancı dil olan ve ayrıca önem verdiğimiz Fransızca eğitimi de her sınıf seviyesinde devam eder. Teknoloji Koleji Anadolu Lisesinde Ölçme ve Değerlendirme önemli bir yer tutar. Ölçme ve Değerlendirme bölümü eğitim alanındaki bütün yenilikleri izleyerek Anadolu lisemizin eğitim hedeflerine ulaşmasında ve öğrencilerin üniversiteye giriş sınavlarında bilinçli bir şekilde hazırlanmasında etkin görev yapar. Okulumuzda 9. sınıftan başlayarak yoğun AYT-TYT hazırlık çalışmaları yürütülür. Teknoloji Koleji Anadolu Lisesinde öğrencilerin yoğun akademik çalışmaları çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle desteklenir. Kulüpler öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunurken farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine de olanak sağlar. Öğrenciler sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal olaylar hakkında bilinçlendirilir ve desteklenir.